Pelaksanaan PAS 2 Tahun 2022

Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester 2 Tahun Ajaran 2021-2022 dilaksanakan dari hari Senin, 09 Mei 2022 sampai hari Kamis, 19 Mei 2022. PAS dilaksanakan secara tatap muka menggunakan e-learning sekolah yang bisa diakses dari ruangan ujian oleh peserta didik melalui laptop atau smartphone.